Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Może dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto ludzi Cię zawiedzie, ale piękno świata tkwi w błędzie statystycznym.
— "Hart of Dixie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadziza dziza
9699 0045 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viafelicka felicka
1034 22a0 500
Tatry
7891 a132 500
Reposted frompupuch pupuch viamyzone myzone
6029 6840 500
Reposted fromimblazin imblazin viamyzone myzone
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viamyzone myzone

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viamyzone myzone
8320 e510
Reposted frombuddhablink buddhablink viarememberme rememberme
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viarememberme rememberme
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viarememberme rememberme
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viarememberme rememberme
4071 e3a4
Reposted fromnyaako nyaako viarememberme rememberme
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viabeatlanna beatlanna
Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viabeatlanna beatlanna
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted frommental-cat mental-cat viabeatlanna beatlanna
  • Chodziliśmy nie szukając się, ale wiedząc, że chodzimy po to, żeby się znaleźć.
— gra w klasy
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viabeatlanna beatlanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl