Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viabeatlanna beatlanna
8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viabeatlanna beatlanna
0143 b4ac
Reposted fromnyaako nyaako viabeatlanna beatlanna
8139 20be 500
5335 5b29 500
"Get busy living, or get busy dying"
Reposted fromDoesntMatter DoesntMatter viaLuelle13 Luelle13
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaLuelle13 Luelle13
1.Kiedy nie dostajesz tego, co chcesz, dostajesz coś lepszego - doświadczenie.
2. Wszystko się zmienia, kiedy Ty się zmieniasz.
3. Nieważne jak na Ciebie mówią. Ważne, kiedy odpowiadasz.
4. Sam decydujesz, ile jesteś wart.
5. Na błędy też jest miejsce.
6. Najczęściej jedyną osobą, jaka stoi Ci na drodze, jesteś Ty sam.
7. To, co wygląda na koniec, może być nowym początkiem.
8. Zamiast próbować być najlepszy na świecie, bądź najlepszy dla świata.
9. Jeśli możesz komuś pomóc, zrób to. Jeśli możesz kogoś zranić, powstrzymaj się.
10. To, ze ktoś podąża inną ścieżką niż Ty, nie znaczy jeszcze, że się zgubił!
11. Żeby dowiedzieć się, kim jesteś, pożegnaj się z tym, kim NIE jesteś.
12.Nawet kiedy czujesz się niewidzialny, ktoś widzi Twoją pracę.
13. Bądź czyimś bohaterem.
14. Pozwólmy łagodności opanować świat.
15. Bóg kończy to, co zaczniemy.'
Reposted fromtupfen tupfen viaLuelle13 Luelle13
Reposted fromcouples couples viaLuelle13 Luelle13
7620 69e3 500
Reposted from0agus0 0agus0 viaLuelle13 Luelle13
1494 c81f 500
Reposted fromfelicka felicka viaLuelle13 Luelle13
Reposted fromshakeme shakeme viaLuelle13 Luelle13
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
— Włóczęga
Reposted fromznikajac znikajac viaLuelle13 Luelle13
Francuzka, Angielka czy Algierka smuci się, gdy jej coś dolega, facet ją rzuci, ona rzuci faceta, złamie się jej obcas, paznokieć. My, Słowianki, smucimy się znacznie bardziej poważnie i z dużo ważniejszych powodów, na przykład z braku powodu.
— Amelie Sobczak-Sabre 'Paryżanka'
Reposted fromcammycat cammycat viaLuelle13 Luelle13
0693 1902
Reposted fromiamstrong iamstrong viarememberme rememberme
4547 c299 500
Katowice.
Reposted fromsnowlake snowlake viarememberme rememberme
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish viamyzone myzone
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viamyzone myzone
3676 36f6
Gaspar Noe Love (2015)
Reposted fromroom-with-no-view room-with-no-view vialexxie lexxie
2587 7498
Reposted frombotanyplay botanyplay vialexxie lexxie
4090 23b2 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl